Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
Adrian Paci
  *1969, živi v Milanu
 

Albanske zgodbe, 1997, video, 15 min.

Adrian Paci spada v skupino albanskih umetnikov, ki so na likovno prizorišee stopili v zgodnjih devetdesetih letih in jih Edi Muka sprieo radikalnih družbeno-politienih sprememb tistega easa imenuje generacija "tranzicije". Podobno kot njegove kolege je tudi Pacija zaznamovala izkušnja tradicionalne akademske izobrazbe, zato je svoj umetnostni jezik donedavna razvijal le skozi slikarski medij. Prvi poizkus z novimi mediji je prav video zapis, s katerim se predstavlja na Manifesti 3. Gre za tematizacijo prelomnega leta 1997, ko je splet nesreenih politienih okolišein Albanijo pahnil v državljansko vojno in kasneje v stanje popolnega kaosa in anarhije. Paci obravnava posledice, ki so jih teror, vojna in brezglavi beg iz sesedajoee se domovine vrezali v duše t.i. "ljudi s eolnov". Subtilno vzdušje v filmu je dosegel z minimalnim avtorskim vmešavanjem, saj je heerkino izpoved le zabeležil, posnel v treh ponovitvah, in jo postavil v umetnostni kontekst. Sam Paci je delo opisal kot neke vrste ready made, kjer smo priee spontani otroški igri deklice Jole, avtorjeve heerke, iz katere je razvidna vsa travmatiena izkušnja vojnega nasilja, ki je malo deklico verjetno zanamovala za vse življenje. Avtorju pa ni le uspelo s preprostim, iskrenim, hoteno primitivnim prijemom posneti moeno, pretresljivo zgodbo, temvee se je postavil tudi na kritieno stališee do manipulativne moei medijev (tako lokalnih kot globalnih) in naeina njihove uporabe.

 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si