Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
Alexander Melkonyan
  *1952, živi v Erevanu
 

Armenski eustveni, logieni, zmagoviti, instinktivno samomorilski, staroarmenski urbani arhetip v zadnji prestolnici Armencev, 1999, instalacija

Melkonyanova instalacija, ki jo avtor oznaeuje za hiper-objekt, je sestavljena iz šestdesetih t.i. mikro-objektov, ki so obkroženi in med seboj razloeeni z mejami iz bazaltnega kamenja. Spominjajo lahko na ograde visokogorskih pastirskih domaeij ali pa na megalitske kultne labirinte. Vsi razstavljeni kosi so sestavljeni iz naravnih materialov, predvsem kamnov (bazalt, granit, lehnjak, vulkansko steklo...) ter najdenih in že rabljenih predmetov (keramika, les, sukanec, vlakna, steklo, kristal, nakit, tekstil...). Princip njihove konstrukcije temelji na naravnih, arhaienih gradbenih postopkih, ki vkljueujejo predvsem zavezovanje in spenjanje, izkljueujejo pa vsakršno intervencijo modernih tehnologij in s tem namerno spominjajo na princip delovanja in preživetja gverilskega tipa vojske. Vsak kos je avtonomen objekt, ki ima svoje ime in s tem tudi lastno identiteto. Na Melkonyanovo delo (pa tudi na njega samega, kot nekdanjega vojaškega eastnika), lahko gledamo kot na metaforo geografskega in kulturnega prostora, iz katerega prihaja. Kavkaz že od nekdaj velja za podroeje, ki ga še zlasti opredeljuje mejni sindrom in iz njega izhajajoei vojni konflikti. Pa vendar so se na tem obmoeju razvile dinamiene in verjetno najjasneje izkristalizirane oblike življenjskih praks, kot jih pogojuje geografska, kulturna in nacionalna raznolikost. Razlike obstajajo na vseh podroejih elovekovega bivanja - v umetnosti, znanosti, kulturi, tehnologiji, pravni in politieni ureditvi... - in prav zaradi tega, skupaj sestavljajo neko višjo simultano celoto. Melkonyan pravi, da "elovek lahko mejo potegne le v samem sebi, kjer naj zariše lok do svojega bestialnega strahú in ga preoblikuje v ekstatieno obeutje lastne prvinske narave. Bolj kot sovražnika se velja bati teme v nas samih, kajti sovražnika ni - je le nevednost. Potrebno je na široko odpreti oei in svetloba seže tudi do najtemnejših globin elovekove duše".

 

Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si