Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
Colin Darke
  *1957, živi v Derryju
 

Hodulje in berglje, 2000, risba in tekst na steno

Umetniška praksa Colina Darkea se tesno navezuje na njegovo politieno opredeljenost. Eno temeljnih vprašanj, ki generira avtorjevo umetniško delovanje, je dilema o tem, ali je mogoee govoriti o obstoju razredno motivirane delavske kulture in kakšni so pogoji za njeno funkcioniranje. S pomoejo politienega diskurza klasiene levice obravnava Darke razmere, v katerih se subverzivne ideje stapljajo s prevladujoeo mešeansko kulturo, ne da bi dosegle svoj izvirni namen. Zagovarja tezo, da so mehanizmi buržuaznega kulturnega modela zmožni omiliti in preoblikovati ueinek prevratnih intenc v umetnosti ter jih kot take sprejeti v lastno umetnostno shemo. Tudi projekt Stilts and Crutches (Hodulje in berglje) sega globoko v družbenozgodovinski kontekst. Ukvarja se z razmerji med konkretnimi zgodovinskimi dogodki ter politienimi teksti in umetniško produkcijo, ki se nanje nanašajo. Za zgodovinski dogodek je Darke izbral leto 1848 in spremembe v družbenih odnosih, ki so jih Evropi prinesle tedanje buržuazne revolucije, politiene tekste zastopa predavanje Leva Trockega Razred in umetnost iz leta 1924, umetniško produkcijo pa slika Charlesa Landella Republika iz let 1848/49, ki je primer francoskega alegorienega klasicizma, izdelanega že po realistienih likovnih principih. Projekt je izveden s postopkom "work in progress", ki vsebuje prerisovanje Landellove Republike ter prepisovanje teksta Trockega. Risba se prilagaja velikosti galerijske stene, ki je bila dodeljena avtorju. Prikrojevanje originalnih mer opozarja na vprašanje umetniške avtonomije, kajti dejanska izvedba avtorjeve umetniške ideje se mora pogosto prilagajati restrikcijam umetnostnih institucij. Risbo obkroža ozek pas beline, nekakšna "luknja", kot ji pravi Darke, ki se je oglje ne dotika. Znotraj tega pasu je dvajset stolpcev teksta, ki sestavljajo predavanje Leva Trockega Razred in umetnost, kjer je izraženo bistvo celotne ideje, ki stoji za tem umetniškim projektom: "Medtem ko razredno motivirano politieno pisanje hiti na hoduljah, umetniška dejavnost zaostaja in šepa za njim na bergljah".

 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si