Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
Darij Kreuh
  *1961, živi v Ljubljani
 

Ertna koda - III. Potopitev, 1999, instalacija

Barcode, interaktivna instalacija Darija Kreuha, ki jo je razvil v sodelovanju z Iztokom Bajcem in Rainerjem Linzem, se uvršea v polje "kibernetike druge generacije", kot jo imenuje Janez Strehovec. Kot taka sodi v usmeritev kibernetiene umetnosti, ki se izraziteje usmerja k organizacijskim in nadzorovalnim procesom v eloveških skupnostih, k eemur napeljujejo že njeni temeljni pojmi, kot so avtopoezis, samonanašanje in samoorganiziranje. V to skupino ne sodi le sprieo tehnoloških podlag, ki ji omogoeajo nadgraditev na internetu, temvee predvsem sprieo možnosti, ki jih ponuja uporabniku - ta lahko prek identifikacije s svojim avatarjem (simbolom daljinske prisotnosti v sintetienem okolju) sodeluje v življenju kompleksne skupnosti virtualnih agentov (klonov). V njej ima možnost preživeti tri ali štiri cikle umetnega življenja. Skupnosti se lahko prilagaja ali pa se iz nje izloea. Skratka, ima možnost preživetja ali unieenja v pametnem okolju, utemeljenem na samoorganiziranju in sistemskem ravnotežju. Posebnost avatarja pri tej instalaciji je njegova opredeljenost z uporabnikovo težo in višino, kar pomeni, da je masa uporabnikovega telesa merodajna za njegovo identiteto v kiberprostoru. "Kreuhova virtualna soniena skupnost sicer ne temelji na socialnem darvinizmu, vzpostavlja pa prostor za simulacijo današnjih razmerij med naravo in kulturo ali kar kibernaravo in kiberkulturo." Spominja na samoohranitveni sistem, v katerem vstop vsakega novega uporabnika spremeni razmerja v skupnosti in zahteva prilagoditve (povezovanja, združevanja, cepitve) ostalih elanov, torej kulturno akcijo in reakcijo.

BARCODE CLONE
to view this site you need VRML viwer

 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si