Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
De Geuzen (fundacija za multivizualne raziskave)
  skupina ustanovljena 1996, deluje v Amsterdamu
 

Zaeasni arhiv 2.2, 2000
(arhiv je mogoee obiskati brezplaeno)


De Geuzen, fundacija za multimedijske raziskave, je bila ustanovljena, da bi vzpostavila forum za kritieno raziskovanje, refleksijo in produkcijo. Tri njene kljuene iniciatorke so Riek Sijbring, Femke Snelting in Renée Turner. Te sodelujejo v umetniški in oblikovalski skupini, ki ustvarja projekte, prilagojene kontekstu; z njimi hoeejo povezovati razliene discipline in poskušajo raziskati premike v perspektivah glede na vizualno kulturo. Praksa De Geuzen obsega vee oblik: kuratorstvo, programsko delo, zbirko in vizualno asociacijo. Vzpostavljajo situacije, ki delujejo kot katalizator za raziskovanje in dialog. Za Manifesto 3 so De Geuzen oblikovale Zaeasni arhiv, kjer bodo zbrani materiali, ki zadevajo vprašanja razmejevanja, ter urejeni po izbranih tematskih linijah, kot so mapiranje/kartografija, nacija, kultura, identiteta, spol, telo in ekonomija. V easu razstave bodo v arhivu zbirali knjige, revije, spletne strani in vizualne materiale, jih urejali in povezovali ter dajali na voljo obiskovalcem. Zaeasni arhiv naj bi bil izhodišee za proces raziskovanja, produkcije, posedanja in menjave.

 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si