Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
Ene-Liis Semper
  *1969, živi v Tallinu
 

FF/REW, 1998, video, 17 min

Ene-Liis Semper razvija svoj umetniški izraz s pomoejo psiho-fiziološke izraznosti telesa. Zanima jo ekspresivna zmožnost telesa - naein odzivanja njegove "površine" na dražljaje, ki jih generira elovekova podzavest. Avtorieina dela, ki funkcionirajo v tem kontekstu so artikulirana fragmentarno in pogosto delujejo zgolj na ravni fizioloških refleksov. Veeinoma so težko opredeljiva in nedoloena, razumljiva in zaznavna na specifieen naein, ki ga je skoraj nemogoee verbalizirati, kajti njihov pomen nenehno drsi in je sprieo tega racionalno težko ulovljiv. Z videom FF/REW je avtorica svojo pozornost iz konteksta razmerij med telesom in nezavednim, premaknila na sam medij, ki ji je omogoeil vizualizirati omenjene konceptualne premise. FF/REW je avtoreferencialno likovno delo, ki analizira specifike video medija, njegovo izpovedno moe ter osnovne tehnološke karakteristike. Naeelno je vsak izmed video trakov, ki sestavljajo FF/REW, zaokrožena celota, ki ima svoj zaeetek, osrednji del in konec, pa vendar Semperjevo zanima prav nasprotno, namree sposobnost videa, da manipulira s easom, ruši linearno in narativno strukturo dogajanja, ga poljubno obraea in z zaeetne toeke svobodno premika naprej oziroma nazaj. Pri tem je obenem akterka dogajanja in distancirana gledalka. "Vedno me je zanimalo, kako priti za besede in zavest (REW) ali jih prehiteti (FF). Ironieni pogled nase se razkriva v prisiljeni simbolni formi, skozi nihanje in neskoneno reverzibilno verigo teatralieno insceniranih samomorov."

 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si