Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
Ivana Jelavić
  *1971, živi v Zagrebu
 

En, 1997, videodokumentacija performansa

Ulieni performans Jedan (En), ki je zabeležen na video zapisu, je avtorica izpeljala v središeu Splita, pred zgradbo obeinske uprave. Z njim je želela preveriti potrebo po razvoju notranjega osebnega sveta, pa tudi potrebo po komunikaciji s soljudmi, kvaliteto te komunikacije ter medsebojni odnos njenih in tujih "notranjih" svetov. Performans se zaene, ko umetnica z belo kredo v rokah priene po tleh risati spiralo. Z zaeetne toeke se spirala kmalu razširi v vse veeje kroge in zavzame prostor ploenika. Risba oznaeuje stopnjevanje osebnega razvoja, hkrati pa prihaja v procesu njenega nastajanja do kontaktov z drugimi osebami, do interaktivnosti in komunikacije. Vsak osebni kontakt spreminja tako avtorico kot mimoidoeega. Da bi bil njun stik pristen in iskren, je potrebna "mala smrt" - pozabljenje sebe, da se s tem ustvari eim boljši odnos z drugimi. Na tleh ostaja simboliena risba njenih in tujih znakov, ki se stapljajo v enotno obliko. Projekt je postavljen na ulico, ker je ta prostor zbiranja ljudi in potencira pomen komunikacije. Avtorica pravi, da na nastajanje tega in drugih njenih del ne vplivajo toliko zunanje okolišeine in dogodki, temvee moe notranjih psihienih procesov. Elovekova notranjost (duša in duh) se nenehno razpira in spreminja svoje meje; vseskozi se giblje na meji med mikro- in makrosvetom, med "jazom" in "drugim" - prav ti mentalni procesi so tista sila, ki hoee izstopiti in se utelesiti.

 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si