Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
Maja Bajević
  *1967,živi v Sarajevu
 

Women at Work, 1999, video, 25 min.
(dokumentacija akcije)

Projekt Women at Work je bil izpeljan med obnovitvenimi deli Narodne galerije Bosne in Hercegovine v okviru serije projektov s skupnim naslovom Under Construction, ki je za razstavni prostor izrabila zidarske odre ob galeriji. V njej je sodelovalo pet begunk. Te so na mrežo, ki je bila razpeta eez zidarske odre, pet dni vezle vsaka svoj izbrani vzorec. Kamera jih spremlja podnevi, pa tudi ponoei, ko vsaka ženska dela pod sojem luei. Tako so te ženske prevzele galerijo in povezale nedavno zgodovino BiH z zgodovino, ki je zbrana znotraj same galerije. S svojim delom pa so tudi vzpostavile zvezo med moškim delom na zidarskih odrih in tipieno ženskim roenim delom. Roeno delo predstavlja ponovno oživitev izgubljenega domaeega okolja in osvojitev novega prostora na znaeilno ženski naein. To je nekaj, kar naredi mnogo begunk, potem ko prispejo v popolnoma nov prostor, ugotavlja avtorica videa. Zanimiv trenutek v sami zgodbi nastopi takrat, ko neka opazovalka vpraša snemalko, kaj se bo zgodilo z roenimi deli, ko bo akcije konec. Odgovor, da jih bodo najbrž izrezale iz mreže, je ne zadovolji popolnoma, ker misli, da bi morali ta dela razstaviti v kakšnem galerijskem prostoru, saj gre vendarle za roena dela, za dokumente easa, ustvarjena v nekem novem kontekstu. Ohromi jo šele podatek, da imajo ta roena dela svojo vrednost ravno zato, ker so vpeta v akcijo, ne sama na sebi.

 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si