Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
Manfred Pernice
  *1963, živi v Berlinu
 

Celovec idr., 2 00, 2000, instalacija

"…medtem ko razstavo vpeljeta boji kot kažipota (- možnost zmote), vzbudi "Blok F" (obsežen kontejner) situacijo skrajne omejenosti. Fotografije, ki nam omogoeajo vpogled v konstrukcijsko tehniko, ob njih pa osrednji odlomki iz Jordanskega easa Ingeborg Bachmann, romana o usodni zvezi, ki je vse bolj brezupna, vzbuja trajno odtujenost med zunanjimi in notranjimi pogledi…". (Sabine B. Vogel) Velika instalacija Manfreda Pernica za Manifesto 3 zasede sobo, v kateri je razstavljena. Njegova arhitekturna instalacija in kiparska ureditev usmerja gledalca in ga veasih odpelje v neprieakovano smer, ob tem pa komaj pušea kaj prostora za pohajanje naokrog. Instalacija vpliva na proporce in je kljub svojemu provizorienemu znaeaju moeno fizieno navzoea; s tem pa doloea, kako bo gledalec izkusil sobo. Manfred Pernice prekriva površine instalacije s fragmenti teksta pisateljice Ingeborg Bachmann, z majhnimi kolaži in fotografijami. Tekst, ki opisuje eustveno stanje sodobnega eloveka, odpre "branje" skulpture neprieakovanim asociacijam.

 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si