Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
Marcus Geiger
  * 1957, živi na Dunaju
 

Brez naslova, 2000, intervencija v mestni prostor

V svojih novejših posegih Marcus Geiger raziskuje koncept "umetnine" kot take in provokativno sprašuje o njenem pomenu. "Moja tema je prostor v konfrontaciji z umetnostjo." Njegov projekt za Manifesto 3 je barvanje trga med Cankarjevim domom, najveejim slovenskim kulturnim in kongresnim centrom, in Ljubljansko banko z rožnato barvo. Obarvana površina se nanaša tako na javni prostor kot na dejansko lokacijo dela. Tako osvetli skrajni kontrast med dejavnostmi od tod izhajajoeo distribucijo moei (na eni strani organizacija kulturne produkcije, na drugi nadzor našega življenja prek kapitala). Vmesni prostor je torej obtežen z mnogimi razlienimi konotacijami. Eeprav je Marcus Geiger pokril površino takšenag ajvnega trga z rožnato barvo, pa ni slikar. Prav tako ne ponuja neposredne interpretacije dela. Za umetnika samega monokromna površina temelji "zgolj" v razponu barv, ki so na voljo za komercialno rabo, oštevileene in spoznavne po kodi. Dve temeljni barvi, rdeea in bela, ki sta jasno loeljivi in standardizirani, sta skrbno zmešani in se tako izmikata nevarnosti, da bi ju obremenili pomeni in asociativne reference.


 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si