Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
Nasrin Tabatabai
  *1960, živi v Rotterdamu
 

Old House, 1999, video 30 min.

Video z naslovom Stara hiša je umetnica posnela na željo turškega lastnika trgovine v Rotterdamu Hacija Ceyhana. Ta je svoji družini želel pokazati, v kakšnem mestu živi, in jim v Tureijo poslati posnetek tega mesta. Film je nastal, ko sta se z avtom vozila po mestu, veeinoma okrog Rotterdama. Haci je naroeil umetnici, naj snema, kar ji bo pokazal ali o eemer bo govoril. Po lastnih besedah je poskušala postati njegove oei in slediti njegovim namenom. V filmu Haci predstavi mesto, v katerem živi, predvsem z nacionalne strani in tudi s tistega vidika, ki bi nakljuenega turista najbolj zanimal. Predstavi štiri turške banke in turško veleposlaništvo, pa tudi nekatere stare in ugledne hiše, muzeje in tudi novo zgrajeni most. Vse to prikazuje z znaeilne distance priseljenca in morda celo s kanekom ponosa, vsaj kar se tiee novega mostu, preko katerega se veekrat peljeta. Ogledamo si lahko tudi njegovo trgovino, eisto na koncu pa popelje avtorico v turško pekarno na pokušino kruha. Tako se sklene topografija mesta Rotterdam skozi oei turškega priseljenca. Pri svojem delu umetnica ni poudarjala svoje lastne ideje, temvee je skušala doseei enak cilj, kot ga je imel lastnik trgovine. Koneni proces ni utelešenje njenih lastnih misli, ampak predvsem zveza, ki se je vzpostavlila v vsem procesu ustvarjanja. Kadar se vzorci idej in gibanj razlienih ljudi zgodijo istoeasno, potem se vee ne ve, kdo je povzroeitelj in kdo ustvarjalec teh misli. Opravljeno delo postane nekakšen sinonim sodelovanja, meni umetnica. S takim naeinom dela pa se pravzaprav zabrišejo meje, ki jih ljudje pogostokrat vnašamo v svoje delo ali obeutja do drugih, in se resnieno lahko vzpostavi naveza.

 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si