Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
Nika Špan
  *1967,¸živi v Ljubljani in Düsseldorfu
 

Ljubljana by Heart (Ljubljana na pamet), 2000, video

Skupni imenovalec razliene konceptualne produkcije Nike Špan so skepticizem, potreba po analizi in razkrivanje samoevidentnega. Njena skrbno konceptualizirana in in dovršena dela sekajo skozi mehanizme umetnostnega sistema, pa tudi skozi nove tehnologije in elemente, ki doloeajo njeno vsakdanje življenje in teritorij. Vsa njena dela so prepojena s subtilnim humorjem, ki izhaja iz njene distance od vsakdanjih izkušenj. Njeno delo ne estetizira vsakdanjega življenja; namesto tega postajajo njene osebne izkušnje temelj dela. Kot je sama izjavila: "Ne zatrjujem, samo razkrivam stvari, kolikor se da." Tako želi spodbuditi razmislek o vprašanjih, ki se jih loteva, in gledalce bolj ozavestiti o njih. Njeni umetniški objekti so vedno v odnosu do ideološkega konteksta umetnosti in estetike in delujejo kot subtilne oblike institucionalne kritike. Njen projekt Ljubljana by Heart (Ljubljana na pamet) sestoji iz dveh videofilmov, ki sta vizualno sinhronizirana v dveminutno zanko. V obeh videih letimo nad mestom Ljubljano, toda medtem ko prvi kaže resnieno mesto, kaže drugi bronasti model mesta, ki stoji na prešernovem trgu. Kateri del mesta lahko vidimo bolj podrobno in kako dolgo ga lahko opazujemo je odvisno od (raeunalniško simuliranih) oblakov, ki jih sreeujemo in preekamo v obeh Ljubljanah. Ali vidimo "iste" dele Ljubljane, "iste" zgradbe, iste oblake, ki ob "istem" easu pokrivajo "iste" dele "istega" mesta? Kako razlieno je lahko isto potovanje?


 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si