Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
Phil Collins
  *1970, živi v Belfastu
 

Kako narediti begunca, 1999, video
Preprosti instrument, 1999, video

Dela Phila Collinsa se ukvarjajo s konfliktnimi situacijami, kamero in medijem, uveljavljajo zmotnost, nerodnost in nizko tehnieno kvaliteto kot metodo, s pomoejo katere z vprašljivo avtoriteto razpravlja o idejah, ki imajo za obeinstvo peree eustveni in politieni pomen. How to Make a Refugee (Kako narediti begunca) je vrsta del, ki jih je posnel v Skopju in v begunskih taborišeih v Stenkovcu in Eegranah v easu spopadov maja 1999. Simple instrument (Preprosti instrument) je posnel v Beogradu, ob božieu 1999. Obe deli in fotografski ponsteki, ki ju spremljajo, pojmujejo kamero in umetnika kot ambivalentna in sokriva kritika v organizaciji podobe za politieno in estetsko porabo. Delo se v mnogoeem izogiba samovšeenosti in hvalisavosti reportaže in razkriva ne razliko, temvee podobnost, bolj lahkotnost in odzivnost predmeta kot nevarnost ali težo in sram ter zadrego ob izvabljanju slik, kakršne nenehno reproducirajo tisk in vizualni mediji. Tu lahko gledalci zaeutijo, da so zapleteni v zmedo, v kompleksne eustvene odzive subjektov. Akcijo konsumiramo kot sozarotniške priee, pa tudi, v bolj splošnem smislu, v moleeeem sramu naših vlog kot neueinkovitih politienih opazovalcev.

 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si