Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
Sarah Tripp
  *1971, , živi v Glasgowu
 

Antiprerok, 1999, video, 85 min.

Sarah Tripp je avtorica dokumentarnega filma Anti-Prophet (Antiprerok), ki je sestavljen na osnovi intervjujev. Z njimi raziskuje razmišljanja ljudi o tistem, v kar verjamejo. S tem obenem raziskuje religije, vero in preprieanja. Film se zaene s serijo pogovorov, pri katerih sogovornikom predlaga, naj ji povedo imena ljudi, za katere mislijo, da ji bodo lahko povedali kaj zanimivega. In ko sreea te ljudi, jih prosi za ponovna imena in tako naprej. Skratka avtorica roma od enega do drugega intervjuva, skozi razliene družbene skupine in skupnosti ter sprašuje oz. navezuje ljudi na osrednje vprašanje tega filma: ''V kaj verjameš/te?'' Ob tem nima v mislih konkretnega polja, na katerega bi se to vprašanje nanašalo, zanima jo stvar, ki v ljudeh vzbudi neko vero, zaupanje. Še rajši kot konkretno informacijo ima posameznikovo pripovedovanje o njegovem lastnem potovanju po preprieanjih. Vsebina vprašanja je torej sama po sebi precej nespecifiena, kar pa ne pomeni da so takšni tudi odgovori. Avtorica ne prieakuje posebej niti profanih niti religioznih odgovorov; ti pa se veeinoma ukvarjajo z religioznimi vidiki. Njeni intervjuvi ponujajo široko paleto verovanja od katolicizma, budizma, humanizma, usode, dvoma, ponovnega rojstva in verjetja v naravo, nobeden od njih pa ni politiene ali etiene narave. Tisti odgovori, ki so profane narave, se veeinoma vrtijo okrog osebne svobode, vendar brez zgledov, kako bi to svobodo dosegli. Seveda so religiozne teme bolj zanimive od drugih, ker ponujajo veliko vprašanj, na katere težko najdemo odgovor. To metaforieno popotovanje se veeinoma odvija v stanovanjih, hišah ali poslovnih prostorih vprašanih. Pripovednosti v filmu ni eutiti, ker so pogovori kratki in se tekoee nizajo eden za drugim. Zanimivi so obrazi ljudi, tik preden odgovorijo na vprašanje, ko lahko iz njih razberemo, s kakšno muko ali užitkom bodo nanj odgovorili, pa tudi spremljanje obraza avtorice nas opozarja na njeno vedrino ali rahlo utrujenost ob vsej teži odgovorov.

 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si