Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
Schie 2.0
  mreža oblikovalcev, ust. 1998; elani: Jan Konings (*1966), Ton Matton (*1964) in Lucas Verweij (*1965
 

Holandija je zelo urejena dežela, 2000, instalacija

Skupina Schie 2.0 je nastala leta 1998, ko sta se združila Buro Schie (1991) in Konings & Beij (1991). To je skupina oblikovalcev razlienih disciplin, ki se ukvarja s problemom javnega prostora. Tega sooblikujejo na razlienih nivojih. Pri mestnem naertovanju so pozorni predvsem na prepletanje umetnosti in urbanosti, pri kulturni krajini pa zlasti na njene karakteristike. V svojem delu skušajo povezovati svobodo in odgovornost, trajnost in porabnost ter naravo in urbanost. Projekt, ki je predstavljen na Manifesti 3, nosi naslov Holland is a Well Regulated Country in predstavlja problem, ki ga skupina Schie 2.0 obeuti v nizozemski družbi. Ta problem je njena preobremenjenost z mnogimi pravili in predpisi, katerih število samo še strmo narašea. Vse stvari v družbi so odlieno organizirane in temeljito premišljene, kaj nepredvidenega se ti skoraj ne more pripetiti. Ta pretiranost jih je pripeljala do obeutka pomankanja osebne svobode in do preprieanja, da ljudje postajajo prevee pasivni. Nihee se ne poeuti odgovornega, ker je prevee pravil; prav tako pa ta pravila dušijo kreativnost in izumiteljstvo. Pogajanja s soprebivalci poeasi zamirajo, ker vsi samo slepo sledijo predpisom. Menijo, da bo to na koncu spodkopalo družbo. Tisti ljudje, ki pa vseeno hoeejo živeti v svobodi, se morajo zavedati, da so odgovorni za svoje obnašanje in poeetje. Tako skuša Schie 2.0 uravnotežiti pravila in predpise z odprtjem diskusije o ravni svobode in ravni pravil.

 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si