Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
Ursula Biemann
  *1955, , živi v Zürichu
 

Uprizarjanje meje, 1999, video, 42 min.

Dvainštiridesetminutni video esej Ursule Biemann z naslovom Performing the Border (Uprizarjanje meje) obravnava fenomen meje na diskurzivni in materialni pojavni ravni, kot se konstituira skozi relacije med spoloma prebivalcev mehiškega mesta Ciudad Juarez. V mestu, ki leži na obmoeju državne meje med Mehiko in ZDA, so ameriške korporacije digitalne in elektronske visoke tehnologije zgradile industrijski kompleks sestavljalnih obratov, ki zaposluje predvsem nekvalificirano, ceneno delovno silo. V tem socialnem kontekstu izpostavi avtorica problem "seksualizacije obmejnih regij", ki se kaže na podroejih zaposlovalne politike, prostitucije, zabavne industrije in nasilja nad ženskami v javni socialni sferi. Video se z raznovrstnostjo avtorskih prijemov osredotoea na raziskovanje specifienega stanja v odnosih med spoloma, ki je geografsko in mentalno pogojeno z umešeenostjo v mejni teritorij. V easu, ko postaja razlika med telesom in strojem, reprodukcijo in produkcijo ter moškim in žensko bolj zmuzljiva kot kdajkoli prej, lahko reeemo, da predstavlja video Performing the Border mejo kot kritieno metaforo marginalizacije in umetnega vzdrževanja subjektivnih loenic.

 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si