Ljubljana, Slovenija 2000
Domov | Manifesta | Zgodovina | Fundacija | Kustosi | Izjava
Ljubljana | Cankarjev Dom | Prizorišča | Povezave
Zakaj Manifesta v Ljubljani?

Manifesta ni bila nikoli zamišljena kot prireditev za velike kulturne in umetnostne centre, temveč za manjša aktivna in zanimiva središča. Prireditev naj bi tem središčem pomagala razviti in širše uveljaviti lokalne potenciale, obenem pa naj bi ti potenciali in ustvarjalna energija teh mest pomagali sami Manifesti, da postane zanimiv in inovativen dogodek. Poleg tega je eden od ciljev Manifeste že od njene ustanovitve poskus povezovanja zahodno- in vzhodnoevropskega kulturnega prostora. Pri tem gotovo ne zadošča, da so v Manifesto vključeni vzhodnoevropski umetniki, kustosi in institucije. Prej ali slej je morala tudi razstava sama opraviti premik čez mejo Zahoda. Ko se je Mednarodni odbor Manifeste odločal, kje bo ta prireditev leta 2000, je gotovo upošteval te vidike. Pri njegovi odločitvi je bila nemara najpomembnejša velika odmevnost Ljubljane kot specifičnega umetniškega in kulturnega središča; omenimo lahko vrsto mednarodno delujočih umetnikov različnih generacij, od srednje do najmlajše, ki se v zadnjem času pojavljajo tako rekoč na vseh velikih umetnostnih prireditvah (Ducumenta, Skulptur-Projekt Münster, Istanbulski bienale, Manifesta), muzeje in galerije sodobne umetnosti z visoko kakovostnim razstavnim programom (Moderna galerija, Škuc, Kapelica...), razvito sceno novih medijev in mrežne umetnosti (računalniški center Ljudmila), ob tem pa tudi močne scenske umetnosti ter pomembne teoretske šole. Nedvomno pa so člani odbora upoštevali tudi položaj Slovenije, ki je nekako vmes med Vzhodom in Zahodom. To je gotovo eden od vzrokov, da se je tu med umetniki in teoretiki razvila močna refleksija kulturne in politične polarizacije Evropa na Vzhod in Zahod. Po drugi strani pa se zdi, da je Manifesta zaradi svoje načelne odprtosti in fleksibilnosti in zaradi vprašanj, ki jih odpira (na primer pojem inovativne mlade umetnosti, pojem Evrope itn.) in ki so bistvena za slovenski kulturni prostor, idealna prireditev, s katero lahko slovenska umetniška in kulturna scena doseže novo raven svojega dela.