Vas muči sindrom mejne osebnosti?
Kje boste VI potegnili črto?

Umetnost, znanost, tehnologija, kultura - vsa ta področja vse bolj zahtevajo odprtost. Promet med njimi je gost. Kljub temu so meje vendarle nujne kot oporne točke pri določanju identitete in poglabljanju razumevanja. Če obstaja težnja po horizontalizaciji kulture in raziskovanju površine, obstaja prav tako tudi nasprotna težnja po zaščiti “vertikalnega”, po vsidranju kulture v vrednote.

Lahko bi potegnili vzporednico z geopolitičnim položajem v Evropi. V svetu, kjer globalizacija in regionalizacija stopata z roko v roki, kjer univerzalnemu kapitalu nasprotuje pojav nacionalnih, etničnih, pokrajinskih in drugih izključujočih vrednot, se z vprašanjem dvoumnosti teritorijev kajpak ne ukvarja samo kultura. Gre za politično, družbeno vprašanje, za značaj naše kulture nasploh. Zaščita pred politično, ekonomsko in kulturno homogenizacijo je, kot se zdi, ena temeljnih skrbi našega časa.

Manifesta 3 bo potekala v Ljubljani. To je kraj na meji Trdnjave Evrope. Je “nekdanja Vzhodna Evropa”, prizadeva si postati zahodna. Je blizu etničnim pretresom, pa vendar kaže prefinjeno svetovljanstvo. Je zunaj centra, je center. Odvisno od tega, kje človek stoji. Manifesta 3 se ne more izogniti temu, da ne bi raziskovala paradoksov mejnosti in varovalnih strategij. Postavlja se na križišče umetnosti in družbe na izzivalnem kraju. V teh okoliščinah umetniška razstava ne more biti le še ena razstava, ki naj bi jo obiskali. Poteka tudi kot razvoj misli, govorjenja in delovanja. Ni le kraj, kjer naj bi bili, temveč tudi proces, ki naj bi se mu pridružili.

Manifesta 3 vabi VAS, da premislite o svojem delovnem polju in njegovih kulturnih učinkih. Razstava bo postavljena poleti leta 2000, toda že zdaj se je začel proces, v katerem naj bi se razvile misli o legitimnosti in pomenu “varovanja”. Kustosi Manifeste 3, Francesco Bonami, Ole Bouman, Mária Hlavajová in Kathrin Rhomberg, vas vabijo, da prispevate svoje zamisli in razvijete vpoglede v paradokse transgresije in obrambne mehanizme kot temeljna vprašanja evropske kulture.

Ne sprašuj, kaj lahko Evropa stori zate; vprašaj, kaj lahko ti storiš za Evropo!

Zamisli (slike, teze, diagrame itn.) pričakujemo na naslov: Manifesta 3, Cankarjev dom, Prešernova 10, 1000 Ljubljana.

Primerno gradivo bo objavljeno v knjigi Manifesta 3. Rok oddaje: 1. januar 2000.

Besedila naj bodo dolga največ 2000 besed. Slike na diapozitivih naj bodo opremljene z nujnimi podatki.

Francesco Bonami, Ole Bouman, Mária Hlavajová, Kathrin Rhomberg

Opomba: Organizatorji si pridružujejo pravico do popolnega uredniškega nadzora vsga prispelega gradiva v okviru Manifeste 3. Vse to gradivo postane last Manifeste. Avtorske pravice imajo avtorji gradiva in organizatorji Manifeste.

Kontaktni naslov:
Manifesta 3
Cankarjev dom
Cultural and Congress Centre
Prešernova 10
SLO-1000 Ljubljana
Slovenia

phone: (+386 61) 1767143, 210956,
faks: (+386 61) 217431,
e-pošta:manifesta@cd-cc.si