Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 

Vas muci sindrom mejne osebnosti?
Kje boste VI potegnili crto?

Umetnost, znanost, tehnologija, kultura - vsa ta podrocja vse bolj zahtevajo odprtost. Promet med njimi je gost. Kljub temu so meje vendarle nujne kot oporne tocke pri dolocanju identitete in poglabljanju razumevanja. Ce obstaja težnja po horizontalizaciji kulture in raziskovanju površine, obstaja prav tako tudi nasprotna težnja po zašciti “vertikalnega”, po vsidranju kulture v vrednote.

Lahko bi potegnili vzporednico z geopoliticnim položajem v Evropi. V svetu, kjer globalizacija in regionalizacija stopata z roko v roki, kjer univerzalnemu kapitalu nasprotuje pojav nacionalnih, etnicnih, pokrajinskih in drugih izkljucujocih vrednot, se z vprašanjem dvoumnosti teritorijev kajpak ne ukvarja samo kultura. Gre za politicno, družbeno vprašanje, za znacaj naše kulture nasploh. Zašcita pred politicno, ekonomsko in kulturno homogenizacijo je, kot se zdi, ena temeljnih skrbi našega casa. Manifesta 3 bo potekala v Ljubljani. To je kraj na meji Trdnjave Evrope. Je “nekdanja Vzhodna Evropa”, prizadeva si postati zahodna. Je blizu etnicnim pretresom, pa vendar kaže prefinjeno svetovljanstvo. Je zunaj centra, je center. Odvisno od tega, kje clovek stoji.

Manifesta 3 se ne more izogniti temu, da ne bi raziskovala paradoksov mejnosti in varovalnih strategij. Postavlja se na križišce umetnosti in družbe na izzivalnem kraju. V teh okolišcinah umetniška razstava ne more biti le še ena razstava, ki naj bi jo obiskali. Poteka tudi kot razvoj misli, govorjenja in delovanja. Ni le kraj, kjer naj bi bili, temvec tudi proces, ki naj bi se mu pridružili.

Manifesta 3 vabi VAS, da premislite o svojem delovnem polju in njegovih kulturnih ucinkih. Razstava bo postavljena poleti leta 2000, toda že zdaj se je zacel proces, v katerem naj bi se razvile misli o legitimnosti in pomenu “varovanja”. Kustosi Manifeste 3, Francesco Bonami, Ole Bouman, Mária Hlavajová in Kathrin Rhomberg, vas vabijo, da prispevate svoje zamisli in razvijete vpoglede v paradokse transgresije in obrambne mehanizme kot temeljna vprašanja evropske kulture.

Ne sprašuj, kaj lahko Evropa stori zate; vprašaj, kaj lahko ti storiš za Evropo!

Zamisli (slike, teze, diagrame itn.) pricakujemo na naslov: Manifesta 3, Cankarjev dom, Prešernova 10, 1000 Ljubljana.

Primerno gradivo bo objavljeno v knjigi Manifesta 3. Rok oddaje: 1. januar 2000.

Besedila naj bodo dolga najvec 2000 besed. Slike na diapozitivih naj bodo opremljene z nujnimi podatki.

Francesco Bonami, Ole Bouman, Mária Hlavajová, Kathrin Rhomberg

Opomba: Organizatorji si pridružujejo pravico do popolnega uredniškega nadzora vsga prispelega gradiva v okviru Manifeste 3. Vse to gradivo postane last Manifeste. Avtorske pravice imajo avtorji gradiva in organizatorji Manifeste.

Kontaktni naslovs:
Manifesta 3
Cankarjev dom
Cultural and Congress Centre
Prešernova 10
SLO-1000 Ljubljana
Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956,
fax: (+386 61) 217431,
e-mail:manifesta@cd-cc.si

 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si