Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
Marjetica Potrč
  živi v Ljubljani
 

Hiša za popotnike, 2000, instalacija v mestnem prostoru

Marjetico Potre zanimajo urbane družbe vsega sveta. Še zlasti je pozorna na sodobna mesta, tako na tista, ki so organizirana naertovano, kot na tista, ki poznajo prazen prostor znotraj urbane krajine, t.i. urbane praznine. Te urbane praznine lahko živijo dvoje življenj. Ali predstavljajo izpraznjena naselja ali izpraznjeno hišo znotraj neke urbane krajine ali pa se te urbane praznine napolnijo z neartikuliranimi gradnjami hiš, naselij in drugih arhitektur. Zgodbe sodobnih mest pripoveduje z izrazito eustvenimi poudarki in nas nanje opozarja s svojimi pisnimi prispevki. ''Prazne hiše ali izpraznjena mesta, ki jih ljudje zapustijo, niso nikoli nevtralni prostori. Ali so strašljivi ali pa lepi,'' je zapisala. Prav tako ne moremo govoriti o nevtralnem prostoru, tudi ee imamo v mislih kakšen javni prostor, ki je lahko neko spalno naselje ali pa naselje nearitikuliranih gradenj, kakršne so na primer favele. Vse to so izrazito zaprte skupnosti, izredno moene, s še moenejšo kontrolo. Naertovana mesta in favele pa vendarle imajo nekaj skupnega, meni Marjetica. Oba prostora sta po svoji zasnovi takšna, da se v njiju težko živi. Obupni pogoji v favelah so veeinoma znani, medtem ko so problemi v naertovanih mestih manj opazni. Vsekakor ta mesta niso problematiena samo za ljudi, ampak tudi za mesta sama. Vsi se dobro zavedajo, da kontrola rasti takšnega mesta ne bo vee mogoea, ko se enkrat vsadi v prostor. Takšno terensko raziskovanje jo veliko bolj privlaei kot zgolj postavljanje nekakšnih metafor v galerijah. Na terenu zbira informacije o lokalnih materialih, ki jih potem uporabi pri gradnji struktur v krajini ali galeriji. Njeni projekti so vee kot predstavitve. Ee je le mogoee, Potre dopusti možnost, da jih lokalni prebivalci ali obiskovalci dogradijo ali spremenijo. Njena hišica za Manifesto 3 ima svojo predzgodovino v Keniji. Ko so tamkajšnjim prebivalcem skušali pomagati in jim zgraditi hiške, ti niso želeli imeti navadne hiše, ampak samo streho nad glavo, kot so bili vajeni do tedaj. Tako so jim zgradili eisto majhno hiško, zgolj za njihove stvari, in malo daljšo streho. Tako kot hiške v Keniji tudi naša eaka na nadgradnjo, do katere bo gotovo prišlo.

 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si