Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 

Zakaj Manifesta v Ljubljani?

Manifesta ni bila nikoli zamišljena kot prireditev za velike kulturne in umetnostne centre, temvec za manjša aktivna in zanimiva središca. Prireditev naj bi tem središcem pomagala razviti in širše uveljaviti lokalne potenciale, obenem pa naj bi ti potenciali in ustvarjalna energija teh mest pomagali sami Manifesti, da postane zanimiv in inovativen dogodek. Poleg tega je eden od ciljev Manifeste že od njene ustanovitve poskus povezovanja zahodno- in vzhodnoevropskega kulturnega prostora. Pri tem gotovo ne zadošca, da so v Manifesto vkljuceni vzhodnoevropski umetniki, kustosi in institucije. Prej ali slej je morala tudi razstava sama opraviti premik cez mejo Zahoda. Ko se je Mednarodni odbor Manifeste odlocal, kje bo ta prireditev leta 2000, je gotovo upošteval te vidike. Pri njegovi odlocitvi je bila nemara najpomembnejša velika odmevnost Ljubljane kot specificnega umetniškega in kulturnega središca; omenimo lahko vrsto mednarodno delujocih umetnikov razlicnih generacij, od srednje do najmlajše, ki se v zadnjem casu pojavljajo tako rekoc na vseh velikih umetnostnih prireditvah (Ducumenta, Skulptur-Projekt Münster, Istanbulski bienale, Manifesta), muzeje in galerije sodobne umetnosti z visoko kakovostnim razstavnim programom (Moderna galerija, Škuc, Kapelica...), razvito sceno novih medijev in mrežne umetnosti (racunalniški center Ljudmila), ob tem pa tudi mocne scenske umetnosti ter pomembne teoretske šole. Nedvomno pa so clani odbora upoštevali tudi položaj Slovenije, ki je nekako vmes med Vzhodom in Zahodom. To je gotovo eden od vzrokov, da se je tu med umetniki in teoretiki razvila mocna refleksija kulturne in politicne polarizacije Evropa na Vzhod in Zahod. Po drugi strani pa se zdi, da je Manifesta zaradi svoje nacelne odprtosti in fleksibilnosti in zaradi vprašanj, ki jih odpira (na primer pojem inovativne mlade umetnosti, pojem Evrope itn.) in ki so bistvena za slovenski kulturni prostor, idealna prireditev, s katero lahko slovenska umetniška in kulturna scena doseže novo raven svojega dela.

 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si