Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
Michael Elmgreen & Ingar Dragset
  sodelujeta od 1995, živita v Berlinu
 

Nemoene strukture, sl. 88, 2000

Michael Elmgreen in Ingar Dragset sta leta 1995 zaeela s sodelovanjem, ki se je odtlej razvilo v vrsto instalacij s performansi in del v okolju. V seriji z naslovom Powerless Structures (Nemoene strukture) nasprotujeta konven- cionalnemu zaznavanju prostora: arhitekturne in družbene strukture so preurejene, da bi bilo mogoee raziskati podtalne želje vsakdanjih objektov in mehanizme ideološkega nadzora celo v preprostih ureditvah npr. sten, stropov in tal, vhodov in izhodov. "Prostor se v delu Elmgreena in Dragseta ne naznanja, treba ga je pripeljati na dan, ga izzvati s posvetno navzoenostjo dejavnosti, ki ga okvirjajo; prosi te, naj nastopiš. Bolje: pripravi te do tega, da nastopiš, kajti pojavlja se kot analogija vee tipov obnašanja. " (Lars Bang Larsen) Projekti iz serije Nemoene strukture so izpeljani iz Foucaultove teorije o strukturah in njihovi nezmožnosti, da bi v sebi potlaeili moe ali jo vsilili vase (vsako strukturo je mogoee spremeniti, zamenjati ali nadomestiti), in pogosto predlagajo možnost dejanske spremembe: spremembo družbenih razmerij v majhnem merilu, spremembo stereotipne modernistiene arhitekture ali projekte, ki poudarjajo možnosti za alternativno predstavljanje umetnosti v muzeju ali galeriji. Poudarek je na dekonstrukciji in rekonstrukciji pomena v predeterminiranih ali institucionaliziranih prostorih. Opozicije, kot so javno in zasebno, notri in zunaj, funkcionalno in disfunkcionalno so prevrednotene v zasukanem vesolju premestitev. Nemoene strukture, sl. 88 je projekt za Manifesto 3. V kontekstu javne razstave se vzpostavi zasebna galerija. Soba v obliki škatle je oblikovana kot dejaven galerijski prostor, v kateri se bodo dogajale vse aktivnosti trgovine z umetnostjo, od programa manjših samostojnih razstav (v nasprotju z veliko skupinsko razstavo) do vsakdanjih rutinskih poslov, kot so administracija in prodaja. Razstav, ki bodo na ogled ves eas trajanja Manifeste 3, ne bo izbrala skupina kustosov Manifeste, marvee ekipa mladih krajevnih galeristov, ki bodo imeli priložnost zaeeti svojo profesionalno kariero. Prostor sestavljajo tri bele stene in prozorna steklena fasada; 36 kvadratnih metrov velika škatla je razdeljena na dva dela - urad in razstavišee. Galerija sama, s tem ko je postavljena v že obstojeei razstavni dvorani Moderne galerije, postane kiparski objekt.

 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si