Evropski bienale sodobne umetnosti Ljubljana,
23 Junij - 24 September 2000
Program
Umetniki
Kustosi
Izjava
Odzivi
Katalog
Newsletter
Teorija
Novice arhiv
Micro Talks
Linki
Prizorišča
Ljubljana
Cankarjev Dom
Kontakti
Osebje
Zgodovina
M1 & M2
Fundacija
 
 
 
Paul Noble
  *1963, živi v Londonu
 

Lidonob, 2000, grafit na papirju

Paul Noble ustvarja slike, risbe, fotografije, konstrukcije, instalacije in izdaja tudi manjše knjižne publikacije. Najveeji del njegovega ustvarjanja so nedokoneane serije, ki imajo predvsem domišljijsko vsebino. Njegov najveeji projekt, ki nastaja že od leta 1995, je urbanizacija imaginarnega mesta po imenu Nobsontown in njegove najožje okolice. To je ironieen komentar, z zelo svojevrstnim humorjem, na urbanizacijo poznega 20. stoletja, še zlasti s svojim motom : nobenega stila nobene tehnike, nobenih nakljueij samo napake. Današnji urbani procesi namree ne vodijo v oblikovanje organiziranih strnjenih mestnih celot, ne podpirajo mestne centralizacije oziroma koncentracije, temvere se nagibajo k eim veeji difuznosti. Tako se torej vloga mest seli v neko širše urbano okolje, mestne meje se zabrišejo, ideja skupnosti prebivalcev nekega mesta pa se razprši. Paul Noble je izdal knjižico z naslovom Nobson Newtown, v kateri pravljieno opiše zaeetke ustanavljanja in tudi sam potek gradnje novega mesta. Da so lahko zgradili novo mesto, so morali najprej porušiti staro. Preden pa se je to zgodilo, so stalne prebivalce naprosili, naj zberejo predloge za zdrav urbani center. Pri naertovanju novega mesta so na zahtevo ljudi pozabili na svetišea oziroma prostore za eašeenje verskih kultov pa tudi vladnih prostor niso hoteli, ker jih preprosto ne potrebujejo. Namesto sinagoge so postavili ogromen osrednji nakupovalni center. Prav tako kot druga mesta ima tudi Nobsontown svoj park, ki je namenjen predvsem rekreaciji, jamo, ki je povezana s kultom prednikov in njihovih verskih obredov, klub, v katerem se ljudje zbirajo ne glede na to, kaj so in koliko imajo, in mestni center. Predvsem klub in mestno središee pa sta tista elementa, ki se od ostalih mest popolnoma razlikujeta. Klub zato, ker nima posebnih doloeil, in mestni center zato, ker ga pravzaprav sploh ni, namesto njega je tam le zapušeeno zemljišee. Vsi ti urbani elementi so razdeljeni na nekakšne eetri. Stanovanjski predeli so zgrajeni na doloeilih geometrienih osnov, ki jasno izrišejo njihovo osnovno funkcijo,kar velja tudi za vso drugo arhitekturo.

 
Naslov: Manifesta 3, Cankarjev Dom, Prešernova 10, SI - 1000 Ljubljana. Slovenia
phone: (+386 61) 1767143, 210956 fax: (+386 61) 217431 e-mail: manifesta@cd-cc.si